założyciel i redaktor

Krzysztof Holeczko

Turkusowa Organizacja Turkusowe Zarządzanie Holokracja Turkus.info

Kontakt

krzysztof@turkus.info  

EWOLUCYJNY CEL

 

 • Story-telling

 • Modele mentalne

 • Mistrzostwo osobiste

 • Warsztaty wartości

 • Dialog i dyskusja

 • i wiele innych...

PEŁNIA

 

 • Komunikacja NVC

 • Coaching

 • Mediacja

 • Mindfulness

 • Integralność

 • i wiele innych...

SAMOORGANIZACJA

 

 • Socjokracja

 • Holakracja

 • SCM

 • S3

 • Facylitacja

 • i wiele innych...

Turkusowe Zarządzanie to zestaw praktyk, które stosuje się w Turkusowych Organizacjach. W Turkus.info codziennie przeglądamy polski i światowy internet w poszukiwaniu wiedzy o Turkusowym Zarządzaniu i dzielimy się nimi na naszych portalach.

Turkusowe Zarządzanie

EWOLUCYJNY CEL

 

Ewolucyjny cel bazuje na pełni i samoorganizacji. Rozwój inteligencji emocjonalnej oraz lepsze poznanie samego siebie, w tym swoich dążeń, wyznawanych wartości i potrzeb, pozwala odnaleźć swoje miejsce w organizacji. Dzięki zniesieniu sztywnej hierarchii stanowisk, zastąpionej rolami i strukturą kręgów, można poprzez pracę realizować cele ważne dla siebie i jednocześnie dla organizacji. Dzięki takiemu podejściu praca nabiera sensu, czego efektem jest pojawienie się silnej wewnętrznej motywacji.

PEŁNIA

 

Pełnia polega na byciu autentycznym oraz posiadaniu głębokiego szacunku dla siebie i innych. Ludzie stopniowo zdejmują maski niewzruszonych profesjonalistów, a zamiast tego zaczynają otwarcie mówić o tym co dla nich ważne w kontekście wartości, potrzeb i emocji. Taka postawa wymaga zmiany sposobu komunikacji, którą cechuje unikanie słownej przemocy, dbanie o zaspokojenie potrzeb swoich i rozmówcy, otwartość na szukanie wspólnego rozwiązania.

SAMOORGANIZACJA

 

Organizacja pracy w turkusowych organizacjach zostaje stopniowo przekazana zespołom. Przywództwo i kierowanie, które było domeną managerów, powoli zastępowane jest przez grupowe procesy decyzyjne. Managerowie stają się członkami zespołów lub jeśli posiadają odpowiednie kompetencje, to mogą zostać "turkusowymi liderami", łączącymi w sobie role coachów, facylitatorów, mediatorów i trenerów do spraw turkusowych narzędzi organizacji pracy.

Turkusowa Organizacja to pojęcie stworzone przez Fredericka Laloux w celu nadania wspólnej tożsamości firmom, które postanowiły "pracować inaczej". Na turkusowe podejście do pracy składa się: samoorganizacja, pełnia i ewolucyjny cel.

Turkusowa Organizacja

BAZA WIEDZY

BAZA WIEDZY dla turkusowych organizacji

BAZA WIEDZY 

dla turkusowej organizacji

Symbol "Turkusowa Owca"  oraz wszystkie znaki słowno-graficzne zbudowane z jego użyciem są chronione prawem autorskim. Użycie bez zgody autora będzie każdorazowo przedmiotem stosownego postępowania w oparciu o Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

Turkusowa Firma Turkusowa Organizacja Turkusowe Zarządzanie Turkusowy Lider Turkus Holakracja Holokracja Turkus.info
Turkus.info Turkusowa Firma Turkusowa Organizacja Turkusowe Zarządzanie Turkusowy Lider Turkus Holakracja Holokracja
Turkusowa Firma Turkus.info Turkusowa Organizacja Turkusowe Zarządzanie Turkusowy Lider Turkus Holakracja Holokracja